Monday, January 19, 2015

ഓര്‍മച്ചെപ്പ്.: ഇനിയും വിഷം കഴിക്കണോ..?

Pic. Credit: T T Mohamed kutty
സ്വന്തം ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങള്‍ വില മതിക്കുന്നുണ്ടോ ,
എങ്കില്‍ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. ഫേസ് ബുക്കിലെ “അടുക്കളത്തോട്ടം” എന്ന കൂട്ടായ്മയെപ്പറ്റി 4-1-2015 ലെ സണ്‍ ഡേ ദീപികയില്‍ വന്ന ലേഖന്ം ഇതാ.
കടപ്പാട്: ബിജു പഴയമ്പള്ളി ,സണ്‍ ഡേ ദീപിക.

ഓരോ വിത്തും ജീവന്റെ സ്വകാര്യ ലോകം ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈറനണിഞ്ഞു കുതിർന്ന തോടു പിളർന്നു മണ്ണിനെ ചുംബിച്ചു കൺതുറക്കുന്ന ഒരു വിത്തു തളിരിലകളുടെ കൂപ്പുകൈയുമായി മൺതടംവിട്ടുയരുന്നു. ഇലകളായി, പൂക്കളായി, കായ്കളായി അവ വളരുന്നു. ശലഭങ്ങളും വണ്ടുകളും കീടങ്ങളും ചെറുജാതി തിര്യക്കുകളിൽ പലതും ആ ചെടിയിൽ അഭയംതേടുന്നു. ഇലകളും കായ്കളും പൂക്കളും കറിച്ചട്ടിയിൽ പലതരം രുചികളാവുന്നു. ആ രുചിയിൽ നിരവധിയാളുകൾ സന്തുഷ്ടരാവുന്നു. ഹരിതാഭമായ ആശയത്തിന്റെ തുടക്കം...
 തുടർന്ന് വായിക്കാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ അമർത്തുക  
സ്വന്തം ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങള്‍ വില മതിക്കുന്നുണ്ടോ ,എങ്കില്‍ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. ഫേസ് ബുക്കിലെ “അടുക്കളത്തോട്ടം” എന്ന കൂട്ടായ്മയെപ്പറ്റി 4-1-2015 ലെ സണ്‍ ഡേ ദീപിക യില്‍ വന്ന ലേഖന്ം ഇതാ. കടപ്പാട്: ബിജു പഴയമ്പള്ളി ,സണ്‍ ഡേ ദീപിക. ഓരോ വിത്തും ജീവന്റെ സ്വകാര്യ ലോകം ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈറനണിഞ്ഞു കുതിർന്ന തോടു പിളർന്നു മണ്ണിനെ ചുംബിച്ചു കൺതുറക്കുന്ന ഒരു വിത്തു തളിരിലകളുടെ കൂപ്പുകൈയുമായി മൺതടംവിട്ടുയരുന്നു. ഇലകളായി, പൂക്കളായി, കായ്കളായി അവ വളരുന്നു. ശലഭങ്ങളും വണ്ടുകളും കീടങ്ങളും ചെറുജാതി തിര്യക്കുകളിൽ പലതും ആ ചെടിയിൽ അഭയംതേടുന്നു. ഇലകളും കായ്കളും പൂക്കളും കറിച്ചട്ടിയിൽ പലതരം രുചികളാവുന്നു. ആ രുചിയിൽ നിരവധിയാളുകൾ സന്തുഷ്ടരാവുന്നു. ഹരിതാഭമായ ആശയത്തിന്റെ തുടക്കം

Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win

സ്വന്തം ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങള്‍ വില മതിക്കുന്നുണ്ടോ ,എങ്കില്‍ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. ഫേസ് ബുക്കിലെ “അടുക്കളത്തോട്ടം” എന്ന കൂട്ടായ്മയെപ്പറ്റി 4-1-2015 ലെ സണ്‍ ഡേ ദീപിക യില്‍ വന്ന ലേഖന്ം ഇതാ. കടപ്പാട്: ബിജു പഴയമ്പള്ളി ,സണ്‍ ഡേ ദീപിക. ഓരോ വിത്തും ജീവന്റെ സ്വകാര്യ ലോകം ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈറനണിഞ്ഞു കുതിർന്ന തോടു പിളർന്നു മണ്ണിനെ ചുംബിച്ചു കൺതുറക്കുന്ന ഒരു വിത്തു തളിരിലകളുടെ കൂപ്പുകൈയുമായി മൺതടംവിട്ടുയരുന്നു. ഇലകളായി, പൂക്കളായി, കായ്കളായി അവ വളരുന്നു. ശലഭങ്ങളും വണ്ടുകളും കീടങ്ങളും ചെറുജാതി തിര്യക്കുകളിൽ പലതും ആ ചെടിയിൽ അഭയംതേടുന്നു. ഇലകളും കായ്കളും പൂക്കളും കറിച്ചട്ടിയിൽ പലതരം രുചികളാവുന്നു. ആ രുചിയിൽ നിരവധിയാളുകൾ സന്തുഷ്ടരാവുന്നു. ഹരിതാഭമായ ആശയത്തിന്റെ തുടക്കം

Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win
 

ഓര്‍മച്ചെപ്പ്.: ഇനിയും വിഷം കഴിക്കണോ..?


Friday, January 2, 2015

ആന്ധറാപ്രദേശിലെ രാജമണ്ട്രിയിലെ വനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചില ദൃശ്യങ്ങൾ (Some Scenes From The Forest Of Andhra Pradesh's Rajamundhry

ആന്ധറാപ്രദേശിലെ രാജമണ്ട്രിയിലെ വനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചില ദൃശ്യങ്ങൾ The Photographer - Charles Verghese Philip

ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തത് : Charles Verghese Philip

Tuesday, December 30, 2014

ഇനി ഫേസ് ബുക്കിൽ വിലസാൻ പണം നൽകേണ്ടി വരുംജനുവരി മുതൽ ഇനി ഫേസ് ബുക്കിൽ വിലസാൻ പണം നൽകേണ്ടി വരും

സക്കർ ബർഗ്ഗും കൂട്ടരും കുറെക്കാലമായി പറഞ്ഞു നടന്ന കാര്യം ഇതാ നടപ്പിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു.

ഇന്നലെക്കിട്ടിയ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഒടുവിൽ എത്തി എന്നാണ് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത്‌.

മാറിയ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഫേസ് ബുക്ക് വൻ നഷ്ടത്തിൽ ചെന്നെത്തും എന്നാണവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ഇതല്ലാതെ മാർഗ്ഗം ഒന്നും ഇല്ലത്രെ!

ഇത്തരത്തിൽ ചാർജ് ചുമത്തുന്നതിൽ അവർ ഒരു കാരണം കൂടി ഒപ്പം നിരത്തുന്നു, യെബോള എന്ന മാരക രോഗത്തിനു അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ചികിത്സക്കും അതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾക്കുമായി ഈ വിധത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ അമ്പതു ശതമാനം നീക്കി വെക്കുന്നതാണ്  എന്നവർ പറയുന്നു.

ഏതായാലും, അടുത്ത ജനുവരി മുതൽ ഈ വരിസംഖ്യ മാസം തോറും അടക്കാത്തവർക്ക് ഇനി മുതൽ ഫേസ്ബുക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.  

ഇത്രയും കാലം സൗജന്യ സേവനം അനുഭവിച്ചവർക്കു പെട്ടന്ന് പണം നൽകി തുടരണം എന്ന് വന്നാൽ ഒരു നല്ല പങ്കും ഈ പ്ലാറ്റ് ഫോം വിട്ടു പോകാനാണ് സാദ്ധ്യത, എന്നാൽ പാശ്ചാത്യർക്കു ഇതൊരു വലിയ ഭാരം ആകാൻ വഴിയില്ലാ എന്നും കേൾക്കുന്നു.

എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇതൊരു ഭാരിച്ച തുക തന്നെ, പലരും വിട്ടു പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു 
എന്തായാലും അടുത്ത് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടവ തന്നെ.

ഇനി പണം നല്കി ഇതുപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക്‌ എത്രയും വേഗം അവരുടെ രചനകൾ 
ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ് ഫോര്മിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്, അതിനു നിരവധി സൗജന്യ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണല്ലോ 

ഗൂഗിൾ പ്ലസ്  (G+), ടി സ് യു (Tsu) തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ, എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ രചനകൾ, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

ഇവിടെയിതാ ഒരു സോഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്, അതിൽ  പങ്കാളികളാകുന്നവർക്ക് പണം നൽകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ തുകകൾ കുറേശ്ശെയായി നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 

ഇനി എന്തേ താമസം അവിടേക്ക് നിങ്ങളുടെ രചനകൾ മാറ്റൂ പണം നഷ്ടമാക്കാതെ, എഴുതിക്കൂട്ടിയ രചനകൾ, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ   നഷ്ടമാക്കാതെ  പണം സമ്പാദിക്കൂ!

അവിടേക്കു പോകുവാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.

ഫേസ് ബുക്ക്‌ നിങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസം ഇങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമാകും.

ഇന്ന് തന്നെ അവയെ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റൂ ഒപ്പം പണവും സമ്പാദിക്കൂ! 

Tsu വിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാ ഇവിടെ


ഇതിൽ അമർത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫാറം പൂരിപ്പിക്കുക മാത്രം നിങ്ങൾ അതിൽ അംഗങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞു.  
മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് എൻറെ റഫറൽ ലിങ്ക് ആണ്. 

എല്ലാ പ്രിയ മിത്രങ്ങൾക്കും 
ഏരിയൽ ജോട്ടിംഗ് സിൻറെ 
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതു വത്സര ആശംസകൾ 


ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് 
ഫേസ് ബുക്കിൻറെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പിൻറെ കഥ ഇവിടെ വായിക്കുക.

ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാതിരിക്കുക! Do Not Fall Into This Trap!Source: 
Philipscom
Weeklyworldnews
CNN, NDTV,  Times

Wednesday, December 17, 2014

നമുക്കു നമ്മുടെ ബ്ളോഗ് ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കാം! ഒപ്പം നമുക്കൊരുമിച്ചു മലയാളം ബ്ലോഗിനെ സജീവമാക്കാം. (Let Us Decorate Our Blogs)

നമുക്കു നമ്മുടെ ബ്ളോഗ് ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കാം!
ഒപ്പം ചില ബ്ലോഗ്‌ ചിന്തകളും 
(Let Us Decorate Our Blogs )


ഡിസംബർ മാസം പകുതി കഴിഞ്ഞു

പൊതുവെ ഈ മാസം ആഘോഷങ്ങളുടെ മാസം എന്നു വേണമെങ്കിൽ
പറയാം അല്ലെ!

വർഷാവസാനവും തുടർന്നെത്തുന്ന പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കവും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആഘോഷത്തിമിർപ്പിന്റെ ദിനങ്ങൾ തന്നെ എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല.

ഈ സമയങ്ങളിൽ വീടും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയാക്കി മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പലരും ശ്രദ്ധ കാട്ടാറുണ്ട്  പ്രത്യേകിച്ചും നാം മലയാളികൾ ജാതി മത ഭേദമെന്യ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുന്നു.

ഇതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ ഒരു വർഷത്തോളം മാറാല പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്നവ പൊടി തട്ടി ശുചിയാക്കുന്ന പ്രക്രിയ പ്രോത്സാഹജനകം തന്നെ!

അപ്പോഴാണ്‌ തികച്ചും അവിചാരിതമായി ഇന്ന് മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് പേജിൽ കണ്ട ഒരു കുറിപ്പ് (താഴെ വായിക്കുക) ഇങ്ങനെയൊരു കുറിപ്പെഴുതാൻ പ്രേരണ നൽകി.

ഉറക്കത്തിലാണ്ട് പോയ ചില ബ്ളോഗുകളെ ഒന്ന് തട്ടിയുണർത്തി ഈ പുതു വത്സരത്തിൽ സജീവമാക്കാനുള്ള ഒരു സംരഭം. അതൊരു നല്ല കാര്യം!
ഇത്തരം ഒരു ശ്രമം നടത്തി പരാജയം ഏറ്റു വാങ്ങിയ ഒരു ഹത ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറിപ്പിൽ ഇവിടെ കണ്ടെത്താം. ആ കുറിപ്പുനു ലഭിച്ച തണുപ്പൻ പ്രതികരണം തന്നെ!

എന്തായാലും മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻറെ ഈ സംരഭത്തിനു എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടന്നവരും ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നവരും, തട്ടകം വിട്ടു പോയവരും മടങ്ങി വരട്ടെ, ഉണരട്ടെ മലയാളം ബ്ലോഗുലകം ഈ പുതു വർഷത്തിൽ എങ്കിലും സജീവമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശിക്കുന്നു, പ്രാർഥിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ മാറാല തട്ടിക്കളഞ്ഞു എത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ ബ്ലോഗിനെ മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറു വിവരണം  താഴെ ചേർക്കുന്നു. എൻറെ പേജിൽ ഞാനത് പരീക്ഷിച്ചു,നിങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക പേജിനെ ആകർഷകമാക്കുക ഒന്ന് മോടിപിടിപ്പിക്കുക!

സുഹൃത്തിൻറെ പേജിൽ കണ്ട ഈ അലങ്കാരം രസകരമായിത്തോന്നി ഒപ്പം ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് പരതുന്നതിനിടയായി, അപ്പോൾ കിട്ടിയ ചില വിവരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാനും ഒരു ചെറിയ അഴിച്ചു പണി അല്ല അലങ്കാരപ്പണി നടത്തി.


താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഈ html കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ബ്ളോഗിൽ ചേർക്കുക.

ബ്ലോഗ്ഗർ അക്കൌണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മിൽ ഭൂരിപക്ഷവും
അപ്പോൾ ഇത് അനായാസേന ചെയ്യുവാൻ കഴിയും:

നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്ഗർ അക്കൌണ്ട് തുറന്നു ഡാഷ് ബോർഡിൽ പോയി layout ൽ കാണുന്ന Add a 

Gadget,  എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി താഴോട്ടു 

പോയാൽ HTML/JavaScript  എന്ന ബട്ടണ്‍ 

കാണും അതിൽ അമർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന

ബോക്സിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് 

കോപ്പി ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക save ബട്ടണ്‍ 

അമർത്തുക അത്രമാത്രം! നിങ്ങളുടെ പേജു മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വിളക്കുകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടും ഒപ്പം അതിനുള്ളിലൂടെ താഴേക്കു ഒഴുകി വീഴുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒപ്പം കാണാം

എന്തായാലും ഈ പുതു വർഷത്തിൽ ബ്ലോഗിനെ സജീവമാക്കാൻ

തീരുമാനിച്ച നിങ്ങൾ ഇതും പരീക്ഷിക്കുക.  

ഒപ്പം ഈ വർഷം കൂടുതൽ സജീവം ആകാം. 

എഴുതുക അറിയിക്കുക.  :-)

ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നവർ വിവരം കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും 

മടിക്കില്ലല്ലോ!!

എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ നേരുന്നു.  

ഒപ്പം നമുക്കൊരുമിച്ചു മലയാളം ബ്ലോഗിനെ  സജീവമാക്കാം. 

താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന മലയാളം  ബ്ലോഗേര്‍സ് അറിയിപ്പും 

വായിക്കുക ആ  ലിങ്കിൽ അമർത്തി അവിടെയും നിങ്ങളുടെ 

സാന്നിദ്ധ്യം അറിയിക്കുക.

നന്ദി നമസ്‌കാരം.


ആശംസകൾ 


HTML CODE  (COPY THIS AND PASTE IN YOUR BLOG)


<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t1_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  +  document.documentElement.clientWidth - offsetWidth);}";}
else
  {cot_t1_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  +  document.body.clientWidth - offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t1_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t1_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: left top;}';
var cot_tl_fixedCSS='#cot_tl_fixed{position:fixed;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'top:0px;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'left:0px;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+cot_t1_DOCtp;
var cot_tl_popCSS='#cot_tl_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'height:98px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'width: 1920px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'right: 120px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'top: 20px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'z-index: 99999;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+cot_t1_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl_bodyCSS+cot_tl_fixedCSS+cot_tl_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl_theLogo,cot_tl_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://www.honeybearplayhomes.com/resources/flashing%20christmas%20lights.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2b='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  +  document.documentElement.clientWidth  -  offsetWidth);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  +  document.body.clientWidth  -  offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl2_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: left bottom;}';
var cot_tl2_fixedCSS='#cot_tl2_fixed{position:fixed;';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+'bottom:0px;';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+'left:0px;';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+cot_t2_DOCtp;
var cot_tl2_popCSS='#cot_tl2_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'height:98px;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'width: 1920px;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'right: 120px;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'bottom: 20px;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'z-index: 99999;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+cot_t2_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl2_bodyCSS+cot_tl2_fixedCSS+cot_tl2_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl2_theLogo,cot_tl2_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl2_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl2_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://www.honeybearplayhomes.com/resources/flashing%20christmas%20lights%20bottom.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2b='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  +  document.documentElement.clientWidth  -  offsetWidth);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  +  document.body.clientWidth  -  offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl4_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: right top;}';
var cot_tl4_fixedCSS='#cot_tl4_fixed{position:fixed;';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+'top:0px;';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+'right:0px;';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+cot_t2_DOCtp;
var cot_tl4_popCSS='#cot_tl4_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'height:1920px;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'width: 98px;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'right: 120px;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'bottom: 20px;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'z-index: 99990;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+cot_t2_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl4_bodyCSS+cot_tl4_fixedCSS+cot_tl4_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl4_theLogo,cot_tl4_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl4_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl4_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://tester2.synthasite.com/resources/flashing%20christmas%20lights%20right.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2b='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  +  document.documentElement.clientWidth  -  offsetWidth);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  +  document.body.clientWidth  -  offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl3_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: left top;}';
var cot_tl3_fixedCSS='#cot_tl3_fixed{position:fixed;';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+'top:0px;';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+'left:0px;';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+cot_t2_DOCtp;
var cot_tl3_popCSS='#cot_tl3_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'height:1920px;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'width: 131px;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'right: 98px;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'bottom: 20px;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'z-index: 99990;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+cot_t2_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl3_bodyCSS+cot_tl3_fixedCSS+cot_tl3_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl3_theLogo,cot_tl3_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl3_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl3_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://tester2.synthasite.com/resources/flashing%20christmas%20lights%20left.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

ഈ വിഡ്ജെറ്റ്  രൂപപ്പെടുത്തിയത്  tester2synthasite എന്ന സൈറ്റ് ആണ്.
അവിടെ പോയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ വിഡ്ജെറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്.


മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട കുറിപ്പ്:

Malayalam Bloggers‎

മലയാളം ബ്ലോഗേര്‍സ്പ്രിയമുള്ളവരെ....


ഓർക്കാനും ഓമനിക്കാനും 


മറക്കാനും ഒരുപാട് 

അവശേഷിപ്പിച്ച് 2014 


അവസാനിക്കുകയാണ്. 

പുതിയ ചിന്തകളും


പ്രതീക്ഷകളുമായി ഒരു 

പുതുവത്സരത്തിലേക്ക് 


പ്രവേശിക്കാൻ ഇനി


ഏതാനും ദിവസം മാത്രം. ഈ അവസരത്തിൽ 
പുതിയൊരു 


ചർച്ചയിലേക്ക് മലയാളം ബ്ളോഗേഴ്സ് 

ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്....
2014 ലെ ബ്ളോഗ് എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന 


അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. മുൻകാലങ്ങളിൽ


സജീവമായി നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ


 ഉറങ്ങിപ്പോയ ബ്ളോഗുകളുണ്ട്. ഈ 


രംഗത്തുനിന്ന് മറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. സ്വന്തം


ബ്ളോഗെഴുത്തിനേക്കാൾ കമന്റുകളിലൂടെ മലയാളം 


ബ്ളോഗുകളെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് 


ഭാഷക്ക് സംഭാവനകളർപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ബ്ളോഗെഴുത്തിനെ 


തകർക്കാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ വാളും ചുഴറ്റി വന്ന.,

പിന്തിരിപ്പാന്മാരെന്നോ , മറ്റെതെല്ലാമോ 
മേഖലകളുടെ 


പിണിയാളുകളെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നവരും ഉണ്ട്....

.

അകാലത്തിൽ നമ്മോട് വേർപിരിഞ്ഞ  തീരാനഷ്ടങ്ങളുണ്ട്

തുറന്നു പറയുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം,
 ഉദാഹരണങ്ങൾ. 


ലിങ്കുകൾ എല്ലാം കമന്റു കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഈ ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെന്നും 


അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  


അതിനായി ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.


മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് നന്ദി നമസ്കാരം 
ഫിലിപ്പ് ഏരിയൽ 


സിക്കന്തരാബാദ് 

Source:
tester2synthasite

Malayalam Bloggers Group


Thursday, December 11, 2014

വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ... ഈ ലോകത്തെ മായാവികൾ ! ഒപ്പം ഏരിയൽ ജോട്ടിംഗ് സുംഓൺലൈൻ എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഏതു നിമിഷവും നാം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  എഴുത്തിന്റെ മാസ്മരികപ്രഭയിൽ തിളങ്ങിനിന്ന ഒരു സൂര്യതേജസ്സ് വെറും 'ഫെയ്ക്ക് ഐഡി' ആയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽപ്പോലും ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോവരുത്.

ഒപ്പം ഏരിയൽ ജോട്ടിംഗ് സും ഈ ലക്കം വരികൾക്കിടയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തുടർന്ന് വായിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ അമർത്തുക:
വരികള്‍ക്കിടയില്‍:ഈ ലോകത്തെ മായാവികൾ !

Source:
Varikalkidayil
Faisal Babu

Monday, December 1, 2014

നാലുവരിക്കവിതകൾ - ഡോ. പി. മാലങ്കോട് A Guest Post By Dr. Premakumaran Nair,

Dr. Premakumaran Nair
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഡോ. പ്രേമകുമാരൻ നായർ,
മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തിൽ ഇതിനകം നിരവധി രചനകൾ കാഴ്ചവെച്ച ഇദ്ദേഹം പാലക്കാട്  മാലങ്കോട്  സ്വദേശിയാണ്.  വർഷങ്ങളായി  മുംബെയിൽ സ്ഥിരതാമസം.   ഒരു പ്രകൃതി-ഹോമിയോ ചികിത്സകൻ.  കുറച്ചുകാലമായി സൗദിയിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ ഓഫീസ് മാനേജെർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു,  ഭാര്യ, രണ്ടു പെണ്‍മക്കൾ, മക്കളിരുവരും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുടുംബിനികളായി മുംബെയിൽ താമസം.  എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്പോൾ ഭാര്യാ സമേധം  സൗദിയിൽ താമസം,

ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി വൈദ്യസംബന്ധമായതും അല്ലാത്തതുമായ നിരവധി ലേഖനങ്ങളും, ചെറുകുറിപ്പുകളും, കഥകളും. കവിതകളും  വിവിധ പത്ര, മാസികകളിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇപ്പോൾ അരുണകിരണങ്ങൾ എന്ന മലയാളം ബ്ലോഗിൽ സ്ഥിരമായി രചനകൾ നടത്തുന്നു. മലയാളം ബ്ലോഗുലകത്തിൽ ഇദ്ദേഹം സുപരിചിതൻ.

The Natural Mental Health by Words of Wisdom, Maxims Etc. എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകമെഴുതി.   മുന്നൂറിലധികം ബ്ലോഗുകൾ ഇതുവരെ എഴുതി. മുഖപുസ്തകത്തിലുള്ളവർക്ക്  ഏറെ സുപരിചിതൻ. നർമ്മ രസമൂറുന്ന കുറിപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാള സാഹിത്യശാഖയിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ മേഖലകളിലും എഴുതുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണ്  അദ്ദേഹം 
എഴുതിയ ഈ നാലു വരിക്കവിത വായിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമന്റ് പേജിൽ എഴുതുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ലിങ്കുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. തിരക്കിനിടയിലും ഫിലിപ്സ് കോം/ഏരിയൽ ജോട്ടിങ്ങ്സ്  ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ഈ രചന തയ്യാറാക്കി തന്നതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.


      സസ്നേഹം സ്വന്തം മിത്രം 

ഫിലിപ്പ്  വറുഗീസ്  'ഏരിയൽ'
നാലുവരിക്കവിതകൾ 
                                - ഡോ.  പി. മാലങ്കോട്


(1)
മനസ്സ്

ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടുന്നോർ  ചിലർക്ക്
ശിക്ഷയിൻ  കാഠിന്യം തോന്നുകില്ല  മനക്കട്ടിയാൽ;
പരിപൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരായ്   ജീവിക്കും  ചിലർക്കോ
''ജീവപര്യന്ത''മനുഭവിക്കുംപോലെ, മനക്കട്ടിയില്ലാതെ!     

(2)
അരിഭക്ഷണം

വെയിൽതട്ടിത്തിളങ്ങുന്നൂ നെൽക്കതിരുകൾ
കാറ്റിലവയെന്നെ തലയാട്ടി വിളിക്കുന്നൂ
സ്വർണമണികളേ നിങ്ങളില്ലാതെന്തു ജീവിതം
ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്കരിഭക്ഷണം വേണമെന്നും!

(3)
മുഖസൌന്ദര്യവും അമ്മുവും

മുഖം കഴുകാനായ്‌ കുളത്തിലെത്തിയ അമ്മുവിൻ
മുഖമതാ കാണുന്നു  കണ്ണാടിയിൽ കാണുംപോൽ!
മുഖസൗന്ദര്യത്തിലഹങ്കരിച്ചയാ മഹിളാമണി 
മുഖം കഴുകാൻ വന്ന കാര്യം മറന്നുപോയ്‌!

(4)
ഭക്തി

ഭക്തിയുടെയർത്ഥമെന്തെന്നറിയുന്നില്ല
ഭക്തശിരോമണിയാം ചില മാനുഷർക്ക്
ഭക്തിയിലഹംഭാവമരുത്, വെറുപ്പരുത്
ഭക്തിയിലഹങ്കരിക്കരുതൊരാളുമൊരിക്കലും

(5)
വിധി

പുഴയരുകിലൊരു മരം കാണാം
ഇലകൾ വീഴുന്നത് വെള്ളത്തിൽ
ഈ ഇലകൾക്ക് മണ്ണിൽ വീഴാനല്ല
വെള്ളത്തിലൊഴുകിപ്പോകാനാണ് വിധി!

(6)
വേർപാട്

വീട്ടിലെയംഗങ്ങളെല്ലാവരും വിലപിക്കുന്നു
വീട്ടുവളപ്പിലെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളും
വീട്ടിലെത്തിയ ബന്ധുമിത്രാദികളടക്കം
വീട്ടുകാരണവരുടെ വേർപാട് സഹിക്കവയ്യ


അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഈ ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിക്കുക:

Wednesday, November 26, 2014

ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാതിരിക്കുക! Do Not Fall Into This Trap!


ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാതിരിക്കുക 


അടുത്തിടെ കമ്പ്യുട്ടറിൽ കടന്നു  കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് 

പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന  ഈ പരസ്യം കാണുന്നവർ 

ജാഗരൂകരാവുക.  ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് 

മാറുമ്പോൾ ഇടയിൽ ചില പരസ്യങ്ങൾ കയറി വരാറുണ്ടല്ലോ

അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച  ഈ ചതിക്കുഴി. ആ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെ, കാരണം അത്ര 

ആകർഷകമായ രീതിയിൽ തയാറാക്കിയ ഒരു പേജത്രേ

ഇങ്ങനെ നമുക്കു മുൻപിൽ സ്‌ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. 
ചതിപ്പരസ്യത്തിലെ ചിത്രം 
ഫേസ് ബുക്ക്‌ പരസ്യം പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ 

പരസ്യം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധം അതിമനോഹരമായി 

ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഒറ്റ 

നോട്ടത്തിൽ ഇത്  ഫേസ് ബുക്ക്‌ കമ്പനി തയ്യാറാക്കിയ  പരസ്യം 

പോലെ തന്നെ തോന്നും  എന്നാൽ ഇതൊരു വ്യാജ പരസ്യം 

ആണെന്ന് എൻറെ ഒരു സുഹൃത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം 

വ്യക്തമാക്കുന്നു.


ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പേജ് 
 ഫ്രീലാൻസ്  എഴുത്തുകാരനായ സുഹൃത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 

ഓണ്‍ലൈൻ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന ചിന്തയിൽ 

കഴിയുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണീ പരസ്യം കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. 


 കമ്പ്യുട്ടർ തുറന്നപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായ ആ പരസ്യം (BREAKING NEWS! Facebook 

Pays India Residents ₹15,792/day To Work From Home -

വീട്ടിലിരുന്നു ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പണം

സമ്പാദിക്കാൻ പ്രസിദ്ധ സോഷ്യൽ വെബ് സൈറ്റായ ഫേസ് 

ബുക്ക്‌ ഒരുക്കുന്ന   ഒരു പുതിയ പദ്ധതി. ഇന്ത്യയിലുള്ള 

ഓണ്‍ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കും പണം 

സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇതാ ഒരു നല്ല അവസരം.) അയാളെ 

വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു;  ഒട്ടും വൈകിയില്ല, ഇനി സമയം 

നഷ്ടമാക്കാനില്ലല്ലോ എത്രയും വേഗം നാലു കാശു സമ്പാദിക്കാൻ 

കിട്ടുന്ന അവസരമല്ലേ, ഇത് തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ, 

സുഹൃത്ത്  ഉള്ളിൽ നിനച്ച് അവർ  പരസ്യത്തിൽ 

പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബട്ടണ്‍ അമർത്തി അതാ ഒരു പേജു 

തുറക്കുന്നു.  ആവശ്യമായ ചില വിവരങ്ങളും  പേരും 

വിലാസവും  മറ്റും പൂരിപ്പിച്ചു, വീണ്ടും ബട്ടണ്‍ അമർത്തി 

അടുത്ത പേജിലെത്തി അവിടെയും ചില വിവരങ്ങൾ നൽകി 

തന്റെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങളും മറ്റും.  


 അധികം വൈകിയില്ല അതാ വരുന്നു ഒരു എസ്  എം എസ് 

 സന്ദേശം: 


“Rs. 6761.34 debited to SB A/c….. [BeachBody extract [VID]


 with Secunderabad Branch on 12.11.14 Balance…..” 


പേടിച്ചരണ്ട സുഹൃത്ത് വേഗത്തിൽ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 

ബാക്കി തുക എ റ്റി എം വഴി പിൻവലിച്ചു ഒപ്പം ബാങ്ക് 

മാനേജർക്ക് പരാതിയും നൽകി. ഇതിൽ അവർക്ക് അയാളെ

 സഹായിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത്തരം

 ചതിക്കമ്പനി കളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് 

നൽകാറുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കീ അമളി എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു 

എന്ന്  മാനേജർ സുഹൃത്തിനോട്‌ ചോദിച്ചു.


തനിക്കു പറ്റിയ  അമളിയേപ്പറ്റി  സുഹൃത്ത്    എന്നോട് 

പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി. ഒപ്പം 

സങ്കടവും തോന്നി.എന്തായാലും സുഹൃത്ത് ഈ വിവരം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ 


ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ഈ വിവരം ഫേസ് ബുക്കിലും മറ്റു സോഷ്യൽ 

വെബ് സൈറ്റു കളിലും പോസ്റ്റു ചെയ്തു, എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും


ഒരു തണുപ്പൻ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.  അപ്പോഴാണ്‌ 

അതൊരു പോസ്ടാക്കിയാൽ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകളിൽ 

ഇല്ലാത്തവർക്കും അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് കരുതി 


ഒരു  ഇംഗ്ലീഷ് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി പോസ്റ്റു ചെയ്തു. 


 അതിവിടെ  വായിക്കുക:  READ THE ENGLISH 


VERSION OF THIS POST HERE: Don’t Fall Into The Trap... സിക്കന്തരാബാദിലുള്ള ഒരാൾക്ക്‌ ലഭിച്ച
തുകയെപ്പറ്റി ഇന്ന് കണ്ട പരസ്യം 


ഇക്കൂട്ടർ അതെ പരസ്യം വിവിധ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ 

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കണ്ട അവരുടെ ഒരു 

പരസ്യം സിക്കന്തരാബാദിലുള്ള ഒരാൾക്ക്‌ ഇത്തരത്തിൽ ലഭിച്ച 

വൻ തുകയെപ്പറ്റി അയാളുടെ ചിത്രവും ലഭിച്ച ചെക്കിന്റെ സ്കാൻ 

കോപ്പിയും സഹിതം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ

 ആ കുറിപ്പിൽ അയാളെപ്പറ്റി അറിയാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന


ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ചെന്നു  നിൽക്കുന്നത് 

പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുവാനുള്ള സുഹൃത്ത് പൂരിപ്പിച്ച അതെ പേജിലാണ്.


ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് കുറിപ്പ് കണ്ടു ചിലർ 

മെയിലിലൂടെ എന്നോട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി.  ഇവരെ 

പിടികൂടുവാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമം ഇല്ലേ!! ആ പണം തിരിച്ചു 

കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയും ഉണ്ടോ എന്നും മറ്റും ചോദിച്ചു പലരും കുറിപ്പ് 

കണ്ടു ഇ മെയിലിലൂടെ ചോദിക്കുന്നു, പരസ്യമായി  അവർ ഇത് 

പറയാൻ മടിക്കുന്നു.  ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻറെ 

നിസ്സഹായത   അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതി, ഈ 

വിവരം നിങ്ങൾ കമന്റിൽ എഴുതിയാൽ ഒരു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും

 അതിനൊരു പോം വഴി പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അമളി 

പറ്റിയവർ അത് പുറത്തു പറയാതെ ജാള്യതയോടെ മാറി 

നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. എന്തായാലും 

അവരുടെ പേര് പറയാതെ ഈ വിവരം ഇംഗ്ലീഷ് കുറിപ്പിന്റെ

കമന്റ് പേജിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് .  ഇത്തരക്കാരെ പിടികൂടുവാൻ ഉള്ള

മാർഗ്ഗം ഇത് വായിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അത് 

കമന്റു ബോക്സിൽ ചേർത്താൽ നന്നായിരുന്നു.  ഇത്തരക്കാരെ 

പിടികൂടുവാൻ ഈ ഇന്റർനെറ്റ്‌ യുഗത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലേ! 
എന്തായാലും എന്റ് സുഹൃത്തിനു പറ്റിയ ഈ അബദ്ധം 

ഇനിയാർക്കും സംഭവിക്കരുതല്ലോ!!


ഈ  കുറിപ്പ് ഒരു പക്ഷെ അതിനു സഹായിച്ചേക്കും എന്ന 

വിശ്വാസത്തോടെ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.


ഇത് വായിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം.  ഒപ്പം 

ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ബന്ധുക്കളിലേക്കും


എത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ വെബ്‌ സൈറ്റിലൂടെ ഈ 

വിവരം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക 


നന്ദി നമസ്കാരം 


സസ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മിത്രം 


ഫിലിപ്പ്  വി ഏരിയൽ സിക്കന്തരാബാദ്